Leden 2023 – 2024

De huidige leden zijn:

Bert Colman

Peter De Bie °*, Ambassador, LCIF coördinator

Marcel De Winter °*, protocol

Marc Leemans, *, commissie effectieven+ aanwerving

Leo Leitner

Philippe Moorkens °*, evenementen

Robert van der Lande*, voorzitter + webmaster

Paul Van Negen °*, sociale doelen

Paul Vermeiren *, secretaris

Luc Verreyken °, penningmeester

Donald Woodrow, vice voorzitter

° charter member* past -voorzitter