Leden

De huidige leden zijn:

Guy Busseniers

Bert Colman

Peter De Bie °*, Ambassador, LCIF coördinator

Marcel De Winter °*, protocol

Marc Leemans, *, commissie effectieven+ aanwerving

Leo Leitner

Ben Maes

Philippe Moorkens °*, evenementen

Arie Plaisier *, vice-voorzitter

Robert van der Lande, voorzitter + webmaster

Paul Van Negen °*, sociale doelen

Paul Vermeiren *, secretaris

Guido Verrept *, zone voorzitter

Luc Verreyken °, penningmeester

Stefan Verreyken

° charter member

* past -voorzitter