Na een lange onderbreking zal in 2023 opnieuw een muzikale carrousel kunnen plaatsvinden!

 
 
 

 

Culturele projecten

 

In de lente van 1999 werd de Stichting Conservatorium Antwerpen opgericht.

De financiële en organisatorische beperktheden van de hogeschoolstructuur waarbinnen het kunstonderwijs, dus ook het Conservatorium Antwerpen, functioneert, kunnen onmogelijk de antwoorden bieden op al de vereisten van dit onderwijs. De noden van het kunstonderwijs zijn immers zeer specifiek. Het zijn noden die het logische gevolg zijn van een pedagogische aanpak waarbij een individuele studentenbegeleiding centraal staat en waarbij systematisch een beroep moet worden gedaan op hooggekwalificeerde, vaak internationale, docenten.

Daarom tracht de Stichting Conservatorium Antwerpen de nodige bijkomende financiële middelen bij elkaar te brengen zodat het Conservatorium haar opdracht ten volle kan blijven invullen en een artistieke opleiding van het hoogste niveau kan verzorgen en nog verder kan uitbouwen.

Daarnaast wil de Stichting de uitstraling van het Conservatorium, zowel nationaal als internationaal, versterken en het Conservatorium actiever en nadrukkelijker integreren in het sociaal-economische en culturele weefsel van de Antwerpse en de Vlaamse gemeenschap.

De Stichting streeft ernaar jaarlijks volgende vier doelstellingen te realiseren:

de financiering van de masterclasses met internationaal vermaarde musici;

de uitreiking van studiebeurzen aan getalenteerde studenten;

de aankoop of de restauratie van waardevolle instrumenten;

de nominatie van een ‘Maestro Honoris Causa’.

Om dit te realiseren wordt een beroep gedaan op het Angelsaksische model van privé-mecenaat. Lions Club Antwerpen Ter Beke is sinds 2002 cultureel sponsor van de Stichting Conservatorium Antwerpen.

De samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Antwerpen zorgde jaar na jaar voor een toch net iets ander kerstprogramma… en sinds 2015 is een nieuw initiatief voorzien…