Sociale projecten

Het Buitengewoon

Mobilant vzw biedt professionele begeleiding aan volwassen personen met een beperking en helpt hen problemen in het dagdagelijkse leven te overwinnen, om zo de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren.

Onder de vleugels van Mobilant startte in het voorjaar van 2018 bistro ‘Buitengewoon’, in hartje Kapellen, met een totaal nieuw concept. Tussen 10u en 16u kan je in Buitengewoon terecht voor een (h)eerlijke hap en/of drankje, bereid en geserveerd door buitengewone mensen, want mensen met een beperking zijn hier aan de slag als hulp in de keuken, helpen waar nodig voor en achter de tapkast. In deze veilige omgeving krijgen ze ruimte voor een zinvolle dagbesteding, om zich elke dag verder te ontplooien en te integreren in de maatschappij.

De leden van Lions Club Antwerpen Ter Beke hebben bijgedragen met de levering van een aangepast kassasysteem en mooie uniformen.

Sociaal project (2002 – 20xx)

Welzijn Antwerpse gehandicapten vzw.

WAG b.w. – Werkverschaffing Aan Gehandicapten – heeft als doel om zwakkeren kans op tewerkstelling aan te bieden en beheert daarvoor een beschutte werkplaats en een drukkerij.

Momenteel stelt de beschutte werkplaats en bijbehorende drukkerij circa 160 personen met handicap te werk. Het merendeel van deze mensen zijn personen met een verstandelijke handicap.

Dagcentrum DAG – Diensten Aan Gehandicapten – biedt meerderjarige personen met een (lichte of matige) verstandelijke beperking, die niet kunnen tewerkgesteld worden, ook niet in een beschutte werkomgeving, een zinvolle en aangename dagbesteding op maat.

De dagbesteding is gericht op het onderhouden en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Er wordt rekening gehouden met de behoeften, noden en verwachtingen van elke gebruiker. In het aanbod van activiteiten wordt zowel integratie bevorderend als arbeid vervangend gewerkt.

Lions Club Antwerpen Ter Beke wil dit werk verder blijven ondersteunen door actieve medewerking aan het jaarlijks Sinterklaasbezoek en speciale activiteiten, zoals de viering van hun 20-jarig bestaan.

WAG – DAG – Groenendaallaan 379 – 2030 Antwerpen

Sociaal project (2005 – 20xx)

vzw. Het rekreatief

Toen vzw Het Rekreatief in 1992 met een handvol ongeschoolde langdurig werklozen aan de renovatie van een totaal vervallen gebouw begon, twijfelden velen aan de haalbaarheid van dit sociaal tewerkstellingsproject. De kasteelwoning werd echter omgetoverd tot een feest- & vergadergelegenheid, rustig gelegen in een oase van groen aan de rand van de stad.

Het Rekreatief is intussen een begrip geworden in Antwerpen en omstreken. Twaalf mensen uit de kwetsbare doelgroep van de langdurig laaggeschoolden vinden hier vol- of deeltijds werk in de bar, keuken of zaal. Het team wordt omkaderd door een enthousiaste begeleider met een jarenlange ervaring in de sector.

Het Rekreatief Groenonderhoud voert voor organisaties en bedrijven groenwerken uit. Het stelt groenarbeiders en part-time instructeurs te werk. U kan bij het Rekreatief Groenonderhoud terecht voor alle éénmalige of periodieke tuinonderhoud werkzaamheden.

Met deze sociale tewerkstellingsinitiatieven wil vzw Het Rekreatief zinnige tewerkstelling scheppen.

Het Rekreatief vzw – Doornstraat 600 – 2610 Wilrijk

https://www.rekreatief.be/

Kras jeugdwerk

KRAS Jeugdwerk Dam verzorgt in deze Antwerpse
buurt laagdrempelige opvang, naschools en gedurende
de vakantieperiodes, voor allochtone jongeren van
diverse nationaliteiten.

Kernpunt is laagdrempeligheid.

Het initiatief organiseert de professionele coördinatie
van het geheel dat in grote mate gebaseerd is op de
belangloze inzet van een honderdtal vrijwilligers.

Onze bijdrage beoogt de upgrade van de
speelinfrastructuur

Den Engel begeleidingstehuis

De werking van vzw Den Engel is te situeren binnen het
kader van de Integrale Jeugdhulp.

De doelgroep zijn jongeren die omwille van
opvoedkundige of relationele problemen niet meer in hun
gezin verblijven.
Zij zijn nog niet in staat om zelfstandig te gaan wonen en
hebben nood aan de structuur en de geborgenheid van een
leefgroep.

Naast hun zinvolle dagbesteding buitenshuis (school, werk,
combinatie van beide) leven zij in groep of, voor een
aantal, in individuele studio’s als tussenstap naar hun
zelfstandigheid.

De opvang is persoonlijk, d.w.z. modulair met aangepaste
verblijf- en begeleidingsmodule.

Onze bijdrage beoogt de uitrusting van de studio’s.

Sociaal project (20012 – 2013)

vzw G-Seppe: paardrijden voor mensen met beperking

Jongeren met een mentale beperking zijn doorgaans gefascineerd door paarden en algemeen blijkt de positieve impact van deze dieren, zowel op fysiek vlak, ze leren hun evenwicht bewaren, als mentaal, een paard reageert op de menselijke reacties, die ze zo beter leren begrijpen.

Lions Club Antwerpen Ter Beke heeft vorig jaar haar bijdrage geleverd voor deze ‘hippotherapie’ door aankoop van een huifkar, aangepast aan minder-mobiele mensen.

Deze huifkar is inmiddels een nieuwe bron van vele uren plezier geworden!!!

De sponsoring van sociale en culturele projecten gebeurt via de VZW Lions Club Antwerpen Ter Beke (220-0361596-16).

De sponsoring van sociale en culturele projecten gebeurt via de VZW Lions Club Antwerpen Ter Beke (220-0361596-16). Sponsoring van sociale en culturele projecten gebeurt via de VZW Lions Club Antwerpen Ter Beke (220-0361596-16). Deze VZW heeft in haar 28-jarig bestaan € 310.000 bijeengehaald en verdeeld voor sociale sponsoring en voor € 120.000 aan culturele sponsoring kunnen doen.